Suomen aseturvallisuus

Maanantai 18.3.2019 klo 15:15

Aselain kiristyksiä perustellaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantamisella. Suomessa on tapahtunut kaksi ikävää kouluampumista, joissa käytettiin pistoolia. Maassamme heräsi keskustelu siitä, pitäisikö nämä käsiaseet kieltää. Matti Vanhasen hallitus teki kouluampumisten jälkipaniikissa kiristyksiä aselakiimme. Nykyisin käsiaseen saamista on vaikeutettu huomattavasti. Miten turvallisuutemme on sitten parantunut noilla toimenpiteillä – no eipä juuri mitenkään. Henkirikollisuus on vähentynyt kaksikymmentä vuotta yhtäjaksoisesti ja rikollisuustaso on tällä hetkellä maamme modernin tilastointihistorian matalin.

Henkirikollisuuden taso on Suomessa tällä hetkellä Euroopan unionin kymmenenneksi korkein ja keskimääräistä korkeampi myös kaikkien kehittyneiden teollisuusmaiden ryhmässä. Rikollisuustason korkeus selittyy suurelta osin keski-ikäisten työttömien miesalkoholistien korkealla rikollisuustasolla. Tämä kertoo osaltaan, että aselakien kiristys ei juuri muuta henkirikosten tekemistä, vaan aivan jokin muu asia. Todellinen riskiryhmä on siis työtön keski-ikäinen mies, joka on lisäksi alkoholisti. Tässä yhteydessä on hyvä pohtia, että johtuuko työttömyys alkoholismista vai alkoholismi työttömyydestä.

Jos tilastoista ei löydy syyseuraussuhdetta ampuma-aseisiin, pitää esittää kysymys, mikä niissä on sitten riski. Oikea vastaus on - ei oikeasti mikään. Suomi poikkeaa huomattavasti esimerkiksi pääosasta EU-maista, sillä meillä sotilaallinen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio, siis me, erityisesti haluaa kansalaisten osaavan ampua ja käyttää aseita. Monissa valtioissa on niin paljon väkeä maksamassa kustannuksia, että siellä on voitu tehdä päätös ylläpitää palkka-armeijaa, joka on riittävän suuri. Meillä ei tähän ole varaa valtion budjetista, vaikka voidaan osoittaa myös varusmiespalvelukselle hinta, kun kansalainen ei ole työssä ja maksa veroja vaan on suorittamassa velvollisuutta.

Uudessa aselaissa ollaan rajoittamassa tiettyjen aseiden lippaiden kapasiteettia. Aiemmin on äänenvaimentajat määritelty luvanvaraisiksi osiksi. Jokainen voi kokeilla mitä saa aikaan pelkällä vaimentimella tai lippaalla. Peruste kielloille on yleinen järjestys ja turvallisuus. Suurikapasiteettisia lippaita ei kuulemma tarvita, sanoo viranomaien, joka on ollut lakia valmistelemassa. Joku tarvitsee ja toinen taas ei. Suomessa ei ole luvanvaraisten aseiden lipaskapasiteetilla ollut minkäänlaisia ongelmia. Tilastot osoittavat, että ongelmat ovat ihan jossain muualla.

Britanniassa kiellettiin käsiaseet. Nykyisin siellä käytetään veitsiä noin 90 %:ssa ryöstöissä ja henkirikoksissa. Saksassa tehdään noin 11 veitsirikosta päivässä. Aika raflaavia lukuja, maissa, joissa pitäisi olla suuri turvallisuustaso, palkka-armeijoineen kaikkineen. Valtion tärkein tehtävä on turvata kansalaisten turvallisuus. Monikulttuurisuuden maassa huomaa siitä, että siellä partioivat poliisipartiot konepistooleiden kanssa kaduilla. Ei vaikuta kovin turvalliselta. Mekin Suomessa olemme saaneet viime päivinä lukea uutisista erilaisista veitsillä tehdyistä rikoksista. Turun isku ei ollut ainoa. Nyt puukkoa saavat esimerkiksi maahanmuuttajien oma perhe, milloin mistäkin syystä. Maahamme on juurtunut ”kunniaväkivalta”. Tämä kehitys on katkaistava.

Vapaassa yhteiskunnassa kansalaisilla on aseita, diktatuureissa ei. Jos esivalta pitää asevelvollista kansaa sopimattomana pitämään hallussaan aseita, niin onko vika kansassa vai esivallassa? Väittäisin, että ei ainakaan kansassa. Sellainen kansa, joka haluaa tarvittaessa puolustaa isänmaataan asein, pitää saada omistaa aseita myös syvän rauhan aikana. Maanpuolustustahto on laskenut viime aikoina. Tietenkin, koska aseellisen konfliktin ei nähdä nuorten silmissä olevan suuri uhka. Tällöin varusmiespalvelusta ei koeta mielekkääksi, kun se rajoittaa yksilöä paljon. Jos haluamme tätä kehitystä vauhdittaa, olemme pian sellaisessa tilanteessa, että meidänkin tulee ruveta miettimään palkka-armeijaan siirtymistä. Jokainen varmaan tietää, että tähän ei ole varaa.

Maamme aselakia pitäisi enemmänkin kehittää suuntaan, jolla mahdollistetaan reserviläiselle aseen hankkimisen helpommin. Yleensä aseenhaltijat ovat hyvin lainkuuliaisia, sillä erilaiset rikkomukset aiheuttavat aselupien peruuttamisen. Nuhteettomuus oikein korostuu aseenomistajien joukossa. Toki aseenomistajatkin tekevät rikkomuksia, sillä ovathan hekin vain ihmisiä. Aseen omistamisen ja hallussa pitämisen kieltäminen tulee aina perustua todelliseen uhkaan yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Meidän tulee tilastojen valossa tutkia, ketkä ovat olleet kansalaisten turvallisuudelle suurin uhka, käsiaseiden omistajat, reserviläiskiväärin omistajat, alkoholisoituneet työttömät miehet vai veitsiä käyttävät maahanmuuttajat? Jokainen teistä varmaan päätyy samaan lopputulokseen taustastaan huolimatta, kun totuutta ei voi muuttaa, kuten Pohjois-Koreassa tehdään.

5 kommenttia .

MITÄ TEHDÄÄN MAAHANMUUTOLLE?

Maanantai 25.2.2019 klo 18:11

Moni suomalainen ei arkipäiväisessä menossaan pohdi yhtään, mitä maahanmuutto maksaa. Asian kokonaishintaa ei ole tuotu julkisuuteen, sillä totuutta ei haluta kertoa.

Maahanmuuton kustannukset jakautuvat kolmelle ministeriölle: Sisäministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Jo maassamme olevien maahanmuuttajien kustannukset keskittyvät pitkälti Sosiaali- ja terveysministeriölle. Koska maahanmuuttajille annetaan helposti Suomen kansalaisuus, niin heidän kustannuksensa ovatkin suomalaisten kustannuksia. Näppärää.

Maahanmuuton kustannukset muodostuivat viimeiseltä kolmelta vuodelta seuraaviksi:

2016 yli miljardi euroa

2017 n. 865 miljoonaa euroa

2018 n. 712 miljoonaa euroa

Eli ei ihan vähää maksa. Mitä saamme sitten tuolla rahalla Suomeen? Pääsääntöisesti Irakilaisia, Afganistanilaisia, Syyrialaisia ja Somaleja. Miten sitten tämä porukka on työllistynyt? Eipä juuri mitenkään. Somaleja on ollut maassamme kohta kolmekymmentä vuotta. Heillä on työllistyminen todella heikkoa. Pääkaupunkiseudulla tehdyistä toimentulotukipäätöksistä 40% kohdistuu maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Lisäksi asiassa näyttää tilastojen valossa tapahtuneen sukupolvisiirros siten, että maahanmuuttajataustaisten lapset eivät työllisty sitäkään vähää. Ei tarvitse, kun eletään sosiaaliturvalla. Sosiaaliturva on tarkoitettu turvaverkoksi, mutta maahanmuuttajat ovat ottaneet sen elämäntavaksi – ja sinä maksat. Jos nykyisen menon sallitaan jatkuvan, arvioidaan Espoossa olevan vuonna 2050 enemmän maahanmuutajataustaisia henkilöitä, kuin suomalaisia.

Nämä muslimimaista tulevat, maksavat Suomelle nettokustannuksina noin 13 000 – 14 000 euroa vuodessa henkeä kohden. Siis noin 1166 €/kk. Suomalaisten keskieläke vuonna 2017 oli 1632€/kk. Ajattelepa tuota. Teet vuosikymmeniä työtä ja saat pienen eläkkeen. Samaan aikaan otetaan näitä velttoilijoita tänne ja heille maksetaan kaikki ilman, että ovat päivääkään kasvattanet meidän yhteistä pottiamme, mistä jakaa. Tästä saat kiittää niitä poliitikoita, jotka puhuvat maahanmuutosta suurena rikkautena. He puhuvat, että tarvitsemme maahanmuuttoa huoltosuhteen heikkenemisen takia. Mutta mitä on tapahtunut?

Tänne tulee ihmisiä, jotka asettuvat sosioekonomisesti alimpaan luokkaan. Me emme saa mitään osaajia Suomeen humanitäärisellä maahanmuutolla. Ne muutama näistä, jotka sattuvat tekemään työtä, tarvitsevat paljon yhteiskunnan tukea, sillä tämä porukka pakkautuu pääkaupunkiseudulle ja he saavat paljon erilaisia tukia, jotta selviävät, kun heillä ei ole osaamista ja työ on pienipalkkaista. Leipäjonoissa näitä maahanmuuttajia et näe, se on kantasuomalaisten osa.

Suomalainen yksinhuoltajaäiti painiskelee arjessa ja pohtii miten saisi lapsilleen elämisen edellytykset. Maahanmuuttajataustainen yksinhuoltaja tai suurperheen äiti ei tuollaisia mieti. Heillä on lastenrattaat viimeisen päälle, lapsilla ei ole vanhoja vaatteita, on kännykät ja pelit sekä vehkeet. Vain naiivi ihminen ei ymmärrä miksi näin on. Suomalaisten yhteisesti keräämä hyvä tulee ensisijaisesti jakaa suomalaisille, ei näille sosiaalieläteille, jotka jatkavat seuraavallakin sukupolvella velttoilua maassamme.

1940-luvulla nuoret miehet olivat rintamalla ja naiset sekä lapset kotona. Osa lapsista lähetettiin turvaan Ruotsiin. Nykyään naiset ja lapset on jätetty rintamalle. Nuoret miehet ovat tulleet baarivaatteissa hienoine kännyköineen sotalapsiksi Suomeen. Passin ovat kuitenkin saaneet hukattua, mutta hiusvahapurkkia eivät.

Tämän porukan toivotti tervetulleeksi itse pääministeri ja lupasi vielä asuntonsakin heille. Melko vastuutonta hommaa.

Mitäs tämä "työvoimareservi" sitten on saanut Suomessa aikaan? Minä en ole kuullut muusta kuin raiskauksista ja sosiaalialan ihmisten työllistämisestä. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, eivät ole päässeet kriisialueilta turvaan. He ovat jäänet sinne. Nämä tänne tulleet ”sotalapset” halventavat toiminnallaan kriisialueille jääneiden ihmisarvon, sillä he vievät meiltä kyvyn auttaa sodanjalkoihin jääneitä. Lisäksi maamme sosiaaliturva heikkenee myös meillä suomalaisilla, sillä nämä velttoilijat maksavat meille useamman miljardin joka vuosi. Osa on ollut täällä vuosikymmeniä, mutta edelleen heille joudutaan antamaan esimerkiksi tulkkipalveluja, sillä he eivät pärjää omalla kielellään, kun asioivat sosiaalitoimistoissa. Suomalaisia kohtaan on irvokasta, että nämä henkilöt, jotka ovat tänne paenneet mukamas henkensä hädässä, käyvät meidän kustantamilla lomamatkoilla entisissä kotimaissaan.

Maahamme saapuvat muka pakolaiset pitäisi sijoittaa johonkin turvalliseen paikkaan, jossa he pysyvät, kunnes heidän turvapaikkahakemuksensa on käsitelty. Hyviä paikkoja ovat mielestäni entiset varuskuntasaaret. Siellä on rakennuksetkin jo valmiina ja siellä ovat palvelleet varusmiehetkin isänmaataan. Tällä menettelyllä Suomessa jäisi aika moni raiskaus tekemättä, kun siellä saarilla ”sotalapsilla” pysyisi pippelit kurissa.

On jokunen näistä maahanmuuttajista saattanut ruveta töihinkin. Humanitäärisen maahanmuuton kautta Suomeen tullut työtätekevä henkilö on ihan kuin liito-orava. Erittäin harvinainen ja Vihreiden erityisessä suojeluksessa. Vihreät on muuten vaaliohjelmassaan asettaneet tavoitteekseen 75% työllisyysasteen. Meinaavatko ne laittaa nuo muslimit töihin vai koskeeko se taas vain kantasuomalaisia, kun tarvitaan lisää rahaa maahanmuuttoon? Olisi ihan kiva, jos hallitus julkistaisi miten heidän aktiivimallinsa on lisännyt näiden maahanmuuttajien työllisyyttä ja miten leikkuri on leikannut heidän etuuksiaan.

Aika moni pohtii tässä vaiheessa, että eihän tässä ole mitään järkeä. No ei olekaan. Suomen tulee lopettaa koko humanitäärinen maahanmuutto nykymuodossaan. Meillä on jo liiaksi velttoilijoita kantokykyymme nähden. Lisäksi Suomen ei tule kotouttaa näitä yhtään lisää vaan kotiuttaa. Vain lopettamalla humanitäärisen maahanmuuton Suomi voi selvitä tulevaisuudessa. Turha julistaa koulutuksen merkitystä maamme kilpailukyvylle ja samalla ottaa tänne luku- ja kirjoitustaidottomia elättejä. Kyllä sen jo tyhmäkin tajuaa, mihin tämä tulee johtamaan. Ja kiintiöpakolaisjärjestelmäkin on aivan turha. Maahamme saa tulla kuka vaan, kun sanoo: Turvapaikka. Jokainen saa jäädä ja vihervasemmisto jopa lupaa näille kaikille sosiaaliturvan. Edes rikoksen tekijöitä ei vihervasemmisto halua poistaa maastamme. Isänmaallista porukkaa?

Tässä asiassa on hyvä muistaa, että 14.4 on palautteen antopäivä.

6 kommenttia .

Muslimidivisioona Suomessa Ali Baban tapaan

Perjantai 8.2.2019 klo 20:47

Maassamme on arvioiden mukaan noin 10 000 ”paperitonta” henkilöä, joka vastaa vahvuudeltaan siis divisioonaa. Paperittomuus tarkoittaa siis sitä, että kyseisellä henkilöllä ei ole laillista oikeutta oleskella maassamme. Maassa oleskelusta säädetään Perustuslaissa ja siinä sanotaan, että oleskelusta säädetään erillisellä lailla eli Ulkomaalaislailla. Tuossa laissa 11§:ssä määrätään seuraavaa.

Ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että:

 

1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja;

2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai yrittäjän oleskelulupa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset, ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat;

4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja

5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Kolmannen maan kansalaisen maahantuloedellytyksistä jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana, säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

 

Asiahan on aika yksinkertainen. Ilman lupaa täällä ei voi olla. Ei myöskään siten, että itsellä ei ole rahaa elantoon tai laillista tapaa hankkia sitä. Eikä myöskään siten, että aiheutat täällä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Suomessa poliisi valvoo sisäistä turvallisuutta. Rajojamme valvoo Rajavartiolaitos. Molemmat organisaatiot ovat Sisäministeriön alaisia. Sisäministeri on poliittisessa vastuussa näistä asioista. Vaan mikä onkaan tilanne tällä hetkellä?

Maahamme on tullut pääsääntöisesti Irakista, Afganistanista, Syyriasta ja Somaliasta ihmisiä, jotka ovat päässeet maahamme taikasanalla: turvapaikka. Ali Baban taikasanat sadussa Tuhannen ja yhden yön tarinoissa oli Seesam aukene. Näillä sanoilla Ali Baba pääsi rosvojen luolaan, johon he olivat kätkeneet aarteensa. Ali Baba pääsi siis pelkällä puheella kiinni hyvään elintasoon. Sama tilannehan on näillä laittomasti maassamme oleskelevilla, sano vain turvapaikka. Ja Suomessa on jopa sellaisia poliitikkoja, joiden mielestä näille lainrikkojille kuuluu sama sosiaaliturva, kuin kaikille muillekin Suomessa. On aikoihin eletty. Me siis maksamme rikollisille heidän sosiaalietuutensa ja mitä tekee Sisäministeriö? Lupaa vapaaehtoisesti maasta poistuville 5000 euroa käteistä rahaa henkilöä kohti. Oikeasti, mitä hemmettiä?

Sisäministeriö ei kykene hoitamaan tehtäviään ja sitä yritetään korjata silkalla rahalla, ja lentoliput siis vielä kaupan päälle. Jos koko laittomasti oleskelevien porukka saataisiin tällä menetelmällä pois maastamme, maksaisi se yksistään lähtörahoina 50 miljoonaa euroa. Ja raha löytyi helposti ilman mitään lisäbudjetteja.

Jos sinusta tuntuu, että nyt ei ole kaikki ihan oikein, olet oikeassa. Tähän asiaan pitää saada jotain rajaa. 

Sinisilmäiset nykypoliitikot eivät uskalla ajaa omien kansalaisten etuja tai sitten järjettömässä maailman parannusutopiassa sitä ei edes haluta tehdä. Kun kyseessä on jonkun muun rahat, niin on helppo tuhlata. Minä olen sitä mieltä, että nämä rikolliset, jotka ovat maassamme, tulee poistaa pikaisesti. Jos heidän oma maansa ei siihen suostu, niin sitten heidät tulee palauttaa takaisin siihen turvalliseen maahan, josta he ovat tulleet Suomeen. Dublin sopimus on tehty juuri tämän kauttakulun estämiseksi. Suomi vetää tänne lisää väkeä, sillä sosiaaliturva on maahanmuuttajille hyvä. Ruotsi päästi 2015 Suomeen suuren määrän pakolaisia välittämättä kansainvälisistä sopimuksista. Ruotsilla on jo hyvää kokemusta siitä, kuinka hyvin kotouttaminen on toiminut. Jokainen, joka uskoo muslimin kotoutuvan eurooppalaiseen elämäntapaan ja muuttuvan yhteiskuntakelpoiseksi veronmaksajaksi, voi mennä katsomaan esimerkkiä, vaikka Ruotsin Rinkebyhyn.

Siellä ihanaa monikulttuurisuutta on tarjolla. Onko siellä Ali Baba ja neljäkymmentä rosvoa vai yhteiskuntaa rakentava porukka?

8 kommenttia .

Kohti parlamenttia?

Perjantai 25.1.2019 klo 13:58 - Jukka Sassi

Siirryttyäni sotilasvirasta eläkkeelle, minulle tuli mahdollisuus liittyä jäseneä poliittiseen puolueeseen. Moni suomalainen ei tunne maamme lainsäädäntöä ja minulta on usein kysytty, että missä kielletään sotilaiden kuuluminen puolueisiin. No sehän on kielletty Suomen laissa. Tässä yhteydessä kysyn aina, haluaisitko sinä Suomeen poliittiset Puolustusvoimat? No, en minäkään halua. Sotilailla on poliittinen näkemys ja he saavat äänestää ihan kuin kuka tahansa äänioikeutettu. Sotilaita on kyllä kunnallispolitiikassa, mutta he ovat sitoutumattomina, eivätkä he ole puolueen jäseniä.

Mielestäni puoluepolitiikkaan liittyvä rajaus pitäisi ulottaa koskemaan myös poliiseja. Hekin palvelevat ensisijaisesti valtiota. Poliisin merkkikin kertoo heraldiikallaan sen. Merkissä on valtioleijona sekä miekka, joka osoittaa väkivaltaa. Leijona edustaa valtiota ja miekka kertoo, että kyseessä on legitiimin valtioväkivallan käyttäjä, jolla on siis lakiin perustuva oikeus voimakeinojen käyttöön. MIekan terän ollessa alaspäin osoitettuna se ei ole uhkaavana vaan odottaa, tarvitaanko voimankäyttöä. Sotlaallisissa merkeissä miekka on kohotettuna kertomassa, että tältä pesee ja vähän reilummin. Joka tapauksessa näen poliisien politikoinnin ongemallisena. Voiko kansalainen luottaa siihen, että hänen osallistuessaan vaikka mielenosoitukseen, poliisi suhtautuu häneen neutraalisti vai nähdäänkö hänen kenties erilainen poliitinen näkemys keinoja muuttavana asiana?

Näitä voimme käsitellä monella eri tavalla ja meillä jokaisella on siitä jonkin näköinen näkemys. Itse olen kansanvallan puolella. Vanha sanonta "kyllä kansa tietää" pitää edelleen paikkansa. Valtion holhousta meistä tulee vähentää. Me emme tarvitse virkamiesten ja poliitikkojen ohjeita siitä, mitä syömme, millä ajamme ja miten asumme. Olkoon se jokaisen itsensä päätettävissä. Se, että toiminnallaan saattaa toisen terveyden tai turvallisuuden uhatuksi, sihen pitää puuttua. Ja erityisesti silloin kun se koskee lapsia, mutta muutoin vapauksia tulisi edistää.

Alkoholi pitäisi mielestäni vapauttaa kokonaan päivittäistavarakauppaan. Kun alkoholilakia muutettiin, niin "asiantuntijat" ilmoittivat alkoholhaittojen kasvavan. Vaan kuinkas kävi? Suomen kansa ei ryypännytkään itseään hengiltä. Ei kansalaiset ole ihan niin tyhmiä, kuin väitetään, vaikka jokunen yksilö kyllä on. Alkoholi on yksi esimerkki, jossa sääntely tulee purkaa. Kyllä se ruokakapan myyjä osaa olla myymättä sitä viinapulloa humaltuneelle ihan samalla tavalla, kuin Alkon myyjäkin. Ihmisiähän he ovat molemmat.

Toinen hyvä esimerkki turhasta sääntelystä meillä on kaavoitus- ja rakennusmääräykset. Niillä pidetään turhaan yllä korkeita asuntorakentamisen kustannuksia ja haitataan ihmisten kiinteistöomaisuuden käyttöä sekä monesti heikennetään sen arvoa. Jos haluaisit rakentaa itsellesi asuinhuoneiston, jossa huonekorkeus on 2,1 metriä, niin et saa. Miksi? Koska määräys. Jos haluaisit rakentaa itsellesi asuinhuoneiston, jossa ei olisi ikkunaa, niin et saa. Miksi? Koska määräys. Jos haluat rakentaa itsellesi asuinhuoneiston jonka pinta-ala on 15 neiliömetriä, niin et saa. Miksi? Koska määräys - ja niin edelleen. Jos ihminen rakentaa itselleen asunnon ja ihan itse siinä asuu, niin minkä helvetin takia sitä rajoitettaisiin, kun hän sinne itse kerran menee asumaan. Se, että rakennetaan eläinsuoja on ihan toinen asia, kun eläimet eivät voi valita. Silloin pitää olla minimimitat. Entä sitten jos edellämainittuja mittoja pienempi asunto tulee myytiin, niin se ei täytä määräyksiä. Mutta jos joku siitä huolimatta haluaa sen ostaa ja asua siinä. Mitä se silloin valtiolle ja viranomaisille kuuluu? Ei niin pätkän vertaa. Rakennusmääräyksillä vain aiheutetaan se, että kaikki rakentamien maksaa entistä enemmän, eikä kukaan saa tehdä asuntoaan edullisemmin, koska määräys. On ihan ihme, että suomalaisia asuu esimerkiksi vanhoissa ruukkiasunnoissa ja muissakin asunnoissa, joissa on pienemmät mitat. Tähän sanotaan, että ne on rakennettu ennen nykyisiä määräyksiä. Niin on ja siellä asuu ihan tyytyväisiä kansalaisia ja terveellisessä ympäristössä. Ja aika moni taitaa olla jopa onnellinen asumismuotonsa tilanteesta.

Nämä pari esittämääni seikkaa ovat sellaisia, että ne kertovat meidän tarvitsevan Eduskuntaan päättäjiä, joilla on ihan jalat maassa, ja jotka haluavat, että kansanvalta toteutuu. Nykyinen hallitus aloitti normien purkamisen. MItä saatiin aikaan? Pari esimerkkiä. Autokouluopetus, jonka oppilaat läpäisevät kokeet huonommin aiempaan verrattuna. Digitalisaatio ei ole huono asia, mutta kaikkea se ei korvaa. Taksilaki uudistettiin. Kukas nyt päivystää taksitolpalla? Bernerkö? Ei kukaan - on oikea vastaus. Kun käytännön elämästä vieraantuneet soheltajat päästetään valtaan, syntyy tällaista. Jos sinä haluat muutoksia käytännön läheisempään ja selväjärkisempään suuntaan, äänestäpä minua.

Kommentoi kirjoitusta.

Suuria muutoksia

Lauantai 20.10.2018 klo 20:10

Elämässä tapahtuu usein suuria muutoksia. Niin on käynyt myös minulle. Keväällä maaliskuun alussa lopetin yritykseni Autokoulu Ajotaito Oyn. Uusi ajokorttilaki teki alalla toimimisen ainakin meidän yritykselle liian haastavaksi. Nykyään käytännössä lähes kuka vaan saa opettaa toista ajamaan opetusluvalla. Liikenneturvallisuudessa se tulee näkymään muutaman vuoden kuluttua tai ainakin liikenteen sujuvuudessa, kun koko ajan kuljettajien osaamisen perustaso on entistä heikompaa. Ajokorttikoulutusuudistuksessa tuntui, että tärkeintä on se, että kaikki pitää saada halvalla ja mahdollisesti digitaalisesti. En ole kehitystä vastaan, mutta kun päivittäin näen autoilijoiden tekemisiä, niin iso osa on sellaista, että eipä ole säännöt ja liikenne hallinnassa. Ja yleensä tämän saa autoilijat kokea esimerkiksi kasvaneina ruuhkina. Osan selittää kasvanut liikennemäärä, mutta liikenteessä on koko ajan yhä enemmän sellaisia kuljetajia, joiden perusosaaminen ajamisen suhteen on puutteellista. Tämän kyllä liikenneopettajan huomaan heti. Ongelmia alalle tuli, kun Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti, että ajokortin hinta putoaa puoleen. Helsingissä asiakkaat jäivät odottamaan lakimuutosta ja yritykselle se tarkoitti, että asiakkaat katosivat. Uuden lain mukaisia opetuslupia on haettu ennästystahtiin. Toivottavasti opetuslupa opettajat käyttävät aikaa itse perehtyäkseen sääntöihin ja opettavat ne huolella oppilailleen.

No sitten koitti myös se päivä, joka tuntui olevan kaukana tulevaisuudessa. Minulle tuli palvelusaika täyteen siten, että olin ansainnut sotilaseläkkeen. Tämä eläkkeelle siirtymiseni tapahtui 1.9.2018. Olisin saanut jatkaa halutessani palvelusta vielä neljä vuotta ennen säädettyä eroamisikää. Palkkaukseni oli aiemmilta vuosilta sellainen, että minun kannatti jäädä heti kun mahdollista eläkkeelle. Tällöin eläkkeeni taso on parempi. Työmatkaa ehdin ajaa hiukan yli miljoona kilometriä ja autossa tuli istuttua työmatkalla yhtä jaksoisesti vuoden ja seitsemän kuukautta. Oli siinäkin sitä hommaa. Ja vaikka verottaja tukee työmatkoja vähennyksellä, niin kyllä valtio on saanut tuolta matkalta esimerkiksi polttoaineen kautta ison määrän veroja kassaansa. Saavat sitten maahanmuuttajat istua Itäkeskuksen kauppakeskuksessa hienoissa vaatteissaan ilman työhuolia, kun riittää tuota yhteistä hyvää jaettavaksi verokertymästämme myös heillekin. Sotilaseläkkeelle jääminen merkitsee isoa muutosta elämään. Minä pidin työstäni ja intohimoisena aseharrastajana ja aktivisena ampujana viihdyin kuin kala vedessä. Kun jäin eläkkeelle, muuttuivat ampumismahdollisuudet täysin toisenlaisiksi. Nykyisin voin edelleen käydä Santahaminassa ampumassa koska ampumaseuramme käyttää niitä ratoja toimintaansa, mutta ratavuorot on tietenkin rajoitettuja. Entiselle työpaikalle et voi mennä käymään tuosta vaan koska et ole enää sotilasvirassa. Kaikki muuttuu yhtenä kellonlyömänä kun sekuntiviisari osoittaa eläkkeen alkamishetkellä,että nyt oletkin reserviläinen.

Että sellaisia muutoksia elämässä tällä kerta. Olen töissä ajamassa sorakasettiyhdistelmää. Minulla on laaja osaaminen ja pätevyys liikenteestä ja kuljetusalalta. Päätin, että nyt teen jotain ihan muuta kuin tähän asti. Katselen tässä hiukan elämää ja miten se lähtee tässä uudessa tilanteessa kulkemaan. Aktiivisena ihmisenä en olisi voinut muutenkaan jäädä vain olemaan. Pitää olla jotain tekemistä ja pelkkä harrastaminen ei ihan riitä. Kun on eläkkeellä, niin ystävämme verottaja kyllä muistaa sen joka palkkapäivä, mutta kuten aiemmin mainitsin, niin jonkun pitää tehdä töitä ja ylläpitää yhteiskuntaa, kun maahamme tulleet joutilaat maahanmuutajat eivät siihen pysty.

1 kommentti .

Pitkän aikaa vipinää

Keskiviikko 30.12.2015 klo 21:56

Hyvät lukijat.

En ole oikein ehtinyt kirjoittaa sivulleni mitään. Vime vuonna tekemäni yrityskaupan jälkeen, on vapaa-aika ollut vähissä. Omat virkatyöni ja kunnallispolitiikan hoitaminen ovat vieneet aikani melko tarkkaan. Joudun toki tekemään valintoja ajan käytön suhteen. Virkatyöhän menee kaiken edelle, kuten sotilaalla yleensäkin. Sitten on tietenkin yritysasioiden hoito. Siinä menee välillä illat ja viikonloputkin, ja tietenkin loma-ajat. Kunnallispolitiikassa menee useampi arki-ilta. Tekemisestä ei ole pulaa. Tilanne saattaa tuntua jostakusta muusta hullulta, mutta tämä on oma valintani. En ole koskaan ollut henkilö, joka vain on. Teen melkein aina jotain. Aina on jotain hommaa hoidettavana. En osaisi olla etelän matkalla ja maata joutilaana rantahiekalla, se ei vaan jotenkin luonnistu.

Poikani kysyi kesällä, että eikö ota päähän, kun ei ole lomaa. Vastasin hänelle, että olen itse tietoisesti tehnyt valinnat, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen. Jos jossain vaiheessa sattuu sitten menemään vähän paremmin ja aikaakin jää, ei siinä kannata jonkun seitsemästä neljään työskentelevän olla yhtään kateellinen. Samat mahdollisuudet meillä kaikilla on. Me vain käytämme aikaamme kovin eri lailla. Ei kannata ihmetellä, että jos vain makaa sohvalla, eikä saavuta mitään.

Maamme taloustilanne on sellainen, että vaikka kuinka yrittäisit, ei se välttämätä riitä. Talouden alamäki tuntuu myös kaikessa yritystoiminnassa. Koska rahat tulevat asiakkailta, on heidän määränsä suoraan verrannollinen kassavirtaan. Verorahoitteisissa organisaatioissa, kuten kunnissa ja valtiolla ei ole tuollaisia murheita. Aina voi korottaa veroja ja saada "lisärahoitusta". Yritykset eivät aina voi toimia noin. Tämä näkyy voimakkaasti erityisesti kunnallispolitiikassa. Virakamiehet sanovat, että ei kuntaa voi johtaa kuten yritystä. Kyllä voi ja niin pitäisikin. Se, että rahat tulevat verotuksellisesti vaikuttaa kaikkeen toimintaan, jota leimaa eräänlainen tehottomuus. Kerran eräs kuntajohtaja sanoi, että seminaareissa elinkeinoelämän kanssa, ei palaverit kestä kauhean pitkään. Ei tietenkään. Ei palavereissa synny yritykselle kassavirtaa, pitää tehdä töitä. Virkamiehet, jollainen siis itsekin olen, voivat istua erilaisissa kokouksissa ja palavereissa ja hörpätä kahvetta vaikka kuinka paljon. Rahantulohan on taattu, veroilla.

Tällaisia pohdintoja tällä kertaa näin ihan oikeasti lomalta eli nyt on hommat siinä kuosissa, että aikaa jää vähän muuhunkin. Ja jatkuuko tilanne sitten tällaisena? Tuskinpa vaan, mutta on siihen jo totuttu. Ei muuta kun leuka rintaan, katse maahan ja kohti uusia epäonnistumisia - eipä sentään. Mitä kovempi vastus, sen enemmän painetaan - saatana! Sillä lamasta noustaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Yrittäjyyden ensiaskeleita

Perjantai 2.5.2014 klo 9:48

Olen työskennellyt 14 vuotta sivutoimisena liikenneopettajan Helsingissä autokoulu Ajotaidossa. Omistajat ovat olleet jo jonkin aikaa eläkeiässä, mutta yrittäjyys on heillä kuitenkin jatkunut. Kävimme ja vuosia sitten keskustelua siitä, olisinko minä halukas ostamaan yrityksen itselleni. Asia on kieltämättä ollut monella tapaa mielenkiintoinen kuin myös haasteellinen. Tein kuitenkin päätöksen, että aion yrittää kaupantekoa. Autokoulun hinnan määritys on hiukan hankalaa. Kauppoja hierottiin kaksi ja puoli vuotta. Ja tämä pitkälti siis hinnan määrittämisen takia. Kun hintakuoviot asettuivat oikeisiin mittasuhteisiin, pääsin etenemään rahoituksen neuvottelemiseen. Siinäkin vierähti tovi eli seitsemän kuukautta, mutta sekin asia saatin sitten sovittua. Iso kiitos pitää antaa Länsi-Uudenmaan Osuuspankin Lohjan konttoirin henkilökunnalle.

Nyt on sitten nimet laitettu papereihin ja kaupat tehty. Yrittäjyys on niin ollen kohdaltani alkanut. Työskentelen edelleen Puolustusvoimissa ja teen tätä yrittäjyyttä osa-aikaisesti. Varsinaisen operatiivisen työnhän hoitaa palkattu henkilökunta ja hallinnollisia töitä teen iltaisin ja viikonloppuisin, samoin kuin kaluston ylläpitoa. Olen tyytyväinen siihen, että yrityksessä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

Kaupanteko herättää monessa kysymyksiä ja pohdintoja. Asia on kuitenkin melko yksinkertainen. Perustin erillisen yrityksen, joka sitten osti autokoulun osakekannan ja niin ollen myös kaiken kaluston ja liiketoiminnan. Henkilökuntahan siirtyi automaattisesti tässä mukana. Rahoitus järjestyi paikallispankin kautta kun aisat saatiin kohdalleen. Kauppahinta on sopimuksen mukaan salassapidettävää tietoa, joten voitte jokainen itse pohdiskella ja arvailla sen määrää. Nyt velkaa on ihan omiksi tarpeiksi ja aamuisin sekä viikonloppuisin kun herätyskello soi, niin ei muuten jostain syystä väsytä yhtään. Pakko on paras muusa ja euro pirun kova konsultti.

Että tällaista tällä kertaa.

Jukka Sassi

.

1 kommentti .

Kiitos kannatuksesta

Maanantai 29.10.2012 klo 22:57

Vaalit on nyt sitten käyty. Eilen osallistuin Perussuomalaisten vaalivalvojaisiin, koska olin yksi heidän listoillaan oleva ehdokas. Ravintola Kayatepessä oli odottava tunnelma, kun ennakkoäänet olivat vielä julkaisematta. Ennakkoäänien tullessa esiin, ajattelin, että ei taida oma kannatukseni riittää valtuustopaikkaan. Illan mittaan äänimääräni kuitenkin kasvoi ja kello kymmenen jälkeen näytti siltä, että läpi meno oli varmistumassa. Oli aika lähteä kotiin nukkumaan, sillä arkiaamuisin viideltä herättävä kello ei anna armoa.

Kotona saunoin ja illan päätteeksi tarkastamani vaalitulos oli kohdaltani todella upea. Haluan kiittää kaikkia minua äänestäneitä kuntalaisia. Olen saanut paljon onniteluja ympäri maata ystäviltäni ja tuttaviltani. Olen vilpittömästi kiitollinen saamastani tuesta ja lisäksi olen huomannut, että menestymiseni on kiinnostanut laajempiakin piirejä jopa äänestysalueemme ulkopuolella.

On minun aikani aloittaa työt uuden Lohjan hyväksi. KIITOS.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalilupauksia

Keskiviikko 17.10.2012 klo 9:43

Kuntavaalien alla ovat paikallislehdet ja muu media täynnä ehdokkaita. Varmaan osalle äänestäjistä tulee jonkinlainen vaaliähky, siinä määrin paljon julkisuudessa löytyy eri ehdokkaiden mainontaa. Joku ehdokas on sitä mieltä, että nyt kääritään hihat - aivan kuin aiempi valtuusto ei sitten olisi tehnyt mitään. Moni ilmoittautuu eri asioiden edustajaksi ja eteenpäin viejäksi, mutta ei kuitenkaan kerro miten. Toreilla tarjotaan kahvia ja yritetään olla mieliksi.

Jos itse olisit hakemassa työpaikkaa (valtuusto on työpaikka), niin yrittäisitkö työhaastattelussa vaikuttaa itseäsi koskevaan päätökseen päästä töihin tarjoamalla haastattelijalle kahvit? Ja onko tarjottu kahvi ja mahdollinen makkara se, jolla äänesi sai ostaa?

Entä lupaukset sitten? Miten ne lunastetaan? MIelestäni ei oikein mitenkään. Meidän tulee joka tapauksessa pitää huolta lapsiperheistä. Ikääntyvien oikeuksia pitää puolustaa. Yrittäjien toimintamahdollisuuksia tulee parantaa, jotta kunta saa työpaikkoja ja niin ollen verotuloja. Palvelut tulee olla lähellä mahdollisimman monelle kuntalaiselle ja vielä edullisesti tuotettuna.

Miten tämä kaikki sitten toteutetaan? En minä tiedä. Minä voin luvata äänestäjilleni ainoastaan sen, että otan selvää niistä asioista, joista joudun tekemään päätöksen. Kuuntelen myös muita ja pyrin saamaan asiasta laajempaakin näkemystä. Viisaus ei asu yhdessä päässä. Moni ehdokas ilmoittaa olevansa päätettävissä asioissa asiantuntija ja että muiden, varsinkin oman näkemyksen kanssa eriävä mielipide, on väärin. Valtuustossa tehdyt päätökset ovat aina jonkinlainen kompromissi. Myös niiden päätösten kanssa, jotka ovat omasta mielestä kenties huonoja, tulee kyetä elämään. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Kokemuksen mukaan, jonka olen saanut yhdistysaktiivina, olen huomannut, että asioita tulee valmistella avoimesti ja kuunnella myös muiden mielipiteitä. Monesti toiselta henkilöltä löytyy hyvä, uudenlainen katsantokanta asiaan. Valtuutetun ei aina tarvitse itse olla erikoisasiantuntija, hänen tulee olla myös kuuntelija, jotta tehdyt päätökset olisivat laajasti hyväksyttyjä.

Jos haluat, että sinunkin mielipidettä kuunnellaan myös valtuustokaudella, niin kirjoitapa äänestyslippuun 203.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntavaalit lähestyvät

Maanantai 24.9.2012 klo 15:05

Kuntavaalit lähestyvät ja se näkyy myös kirjoituksissa. Osa ehdokkaista käy tarmolla toimeen kertoen mielipiteitään EU-asioista.

Kuntavaaleissa on kuitenkin kyse lähidemokratiasta, joka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Kaavoitus ja sosiaalitoimi vaikuttavat enemmän kuin moni kaukaisempi asia. Huonosti hoidettu kaavoitus pilaa oman asuinympäristön, olipa valtion taloudellinen tilanne mikä tahansa. Sosiaalitoimessa tapahtuu muutoksia, mutta ne joudutaan ratkaisemaan kunnan omina päätöksinä. Vaikka Eduskunta säätääkin lait ja ne vaikuttavat meihin jokaiseen, on kunnallistasolla tehdyt päätökset niitä, joilla vaikutetaan jokapäiväisiin asioihin. Niin kauan, kuin valtio ei ota hoitaakseen näitä asioita, tulee sinun ja minun niihin yhdessä ottaa kantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käypä äänestämässä ja kerro sillä tavalla oma mielipiteesi.

Kommentoi kirjoitusta.